Zomrel Prof. René Dybkaer

Pred niekoľkými dňami zomrel vo veku 93 rokov  Prof. René Dybkaer, významná osobnosť klinickej chémie a laboratórnej medicíny.

Prof. René Dybkaer bol jedným z najvýznamnejších osobnosti IFCC a IUPAC. Jeho práce o fyzikálnych veličinách a jednotkách v klinickej chémii patria medzi základné piliere jednoznačnej, jednotnej a konzistentnej nomenklatúry a terminológie v laboratórnej medicíne. Pôsobil na viacerých pracovných miestach a univerzitných postoch v Kodani. Jeho vedecké pôsobenie na poli fyzikálnych veličín, jednotiek, metrologickej nadväznosti, nomenklatúry a názvoslovia v klinických laboratórnych vedách zohralo kľúčový význam pre ich rozvoj.  Je autorom koncepcie kódovacieho systému NPU (Nomenclature, Properties and Units), glosára pojmov a súhrnného jazykového spracovania pre komunikáciu v laboratórnej medicíne. Napísal viacero monografií, kompendií a početné články v odborných časopisoch. Najvýznamnejšie knihy:

Quantities and units in clinical chemistry (1967)
Good practice in decentralized analytical clinical measurement (1992)
Continuous quality improvement in clinical laboratories (1994)
Compendium on terminology and nomenclature in clinical laboratory sciences (1995)
An Ontology on Property for physical, chemical and biological systems, thesis (2004);

V Medzinárodnej federácii klinickej chémie (IFCC) a Európskej konfederácii laboratórnej medicíny (teraz EFLM) zastával Prof. René Dybkaer v období 1973-1990 funkcie viceprezidenta (1973-78), prezidenta (1979-84) a „past“ prezidenta (1985-90). Bol prezidentom Dánskej spoločnosti klinickej chémie (1991- 93).

Česť a úcta jeho pamiatke!

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.