23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

23rd IFCC-EFLM European Congress of  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine National Congress of the Spanish Society of Laboratory Medicine

May 19-23, 2019 – CCIB, Barcelona – Spain

 

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.