IFCC dotazník o spokojnosti s informáciami IFCC

Vážení členovia SSKB

IFCC Divízia pre komunikáciu a publikácie (Communications and Publications Division, CPD) v spolupráci s Výborom pre styk s verejnosťou (Public Relations Committee, C-PR) vypravovali pre členov odborných spoločností združených v IFCC ročný dotazník na prieskum spokojnosti, vplyvu a účinnosti IFCC publikácií, odborných a vzdelávacích programov.

Výsledky tohto prieskumu budú analyzované a publikované v bulletine IFCC. Dáta budú k dispozícii aj na webových stránkach IFCC a budú prezentované aj na regionálnych konferenciách IFCC.

IFCC ocení vašu účasť na prieskume. Vyplnenie dotazníka zaberie päť až desať minút času. Odpovede budú prísne dôverné a použité len na účely tohto prieskumu. Každý člen Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie by mal dotazník vyplniť a odoslať. Dotazník je voľne dostupný

https://www.surveymonkey.com/r/XWJ5858

Termín na vyplnenie: 30. apríl 2019

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

S pozdravom,
Silvia Colli Lanzi
IFCC Office

Ján Balla
NR SSKB

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.