sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XV. SSCB Congress 2024

Slovak version Under the auspices of European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and  Minister of Health of the Slovak Republic Zuzana Dolinková Dear colleagues, dear professional partners, the executive board of Slovak Society of Clinical Biochemistry would like to invite you to the 15th SSCB Congress, which will take place on October 6th – 8th  2024, […]

XV. Kongres SSKB 2024

English version Pod záštitou European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a  ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej    Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení odborní partneri, výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník Kongresu SSKB, pravidelného odborného podujatia s medzinárodnou účasťou.     MIESTO KONANIA: […]