sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Odborné spoločnosti klinickej biochémie a partneri SSKB

 

Európska federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny

Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny

Česká spoločnosť klinickej biochémie

Rakúska spoločnosť laboratórnej medicíny a klinickej biochémie

Nemecká spoločnosť klinickej biochémie a laboratórnej medicíny

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôckou “in vitro” SEDMA