sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Knižná literatúra

L. Thomas et al. : Clinical Laboratory Diagnostics

Aktuálna verzia legendárneho almanachu laboratórnej diagnostiky je od vydania 2020 dostupná zdarma na webových stránkach. Obsah je autormi priebežne aktualizovaný o nové poznatky a kapitoly.

Odborné periodiká

Clinical Chemistry

Časopis American Association for Clinical Chemistry (AACC), informácie pre objednanie predplatného nájdete tu. Pre členov EFLM Academy je k dispozícii zdarma.

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Časopis European Federation for Laboratory Medicine (EFLM), informácie pre objednanie predplatného nájdete tu. Pre členov EFLM Academy je k dispozícii zdarma.

Clinica Chimica Acta

Časopis International Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), informácie pre objednanie predplatného nájdete tu. Pre členov EFLM Academy je k dispozícii zdarma.

Klinická biochemie a metabolizmus

Časopis Českej spoločnosti klinickej biochémie, informácie pre objednanie predplatného nájdete tu.

Bulletin FONS

Bulletin pre odborníkov z oblastí: klinická biochémia, laboratórna diagnostika, výpočtová technika, laboratórne a zdravotnícke techniky. K dispozícii zdarma, na stiahnutie tu.

 

Newslettery 

EuroLabNews

Oficiálny newsletter European Federation for Laboratory Medicine (EFLM). K odberu sa môžete prihlásiť tu.

IFCC eNews

Oficiálny newsletterInternational Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). K odberu sa môžete prihlásiť tu.