sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Stanoviská a vyhlásenia

Na tejto stránke sú uverejňované stanoviská a vyhlásenia Výboru SSKB k aktuálnym témam (napr. revíznym pravidlám zdravotných poisťovní, legislatívnym úpravám súvisiacim s laboratórnou diagnostikou atd.).

Cui bono ? – Spoločné stanovisko VSSKB a HO MZSR pre klinickú biochémiu

Členovia Výboru SSKB a Hlavný odborník pre klinickú biochémiu, 19.12.2022

sskb-logo
Vyhlásenie Prezídia SLS – podpora a solidarita s Ukrajinou

Prezídium SLS, 3.3.2022

List prezidenta SSKB riaditeľke Odboru kategorizácie zdravotných výkonov MZSR

Oliver Rácz, 23.1.2018

sskb-logo
Vyjadrenie prezidenta SSKB ku kategorizácii laboratórnych výkonov

Oliver Rácz, 29.5.2017

sskb-logo
Stanovisko VSSKB k Usmerneniu k vykazovaniu laboratórnych výkonov ZP Union

Oliver Rácz, 17.6.2015

sskb-logo