sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Kvalita

Odporúčania a stanoviská SSKB týkajúce sa kvality a štandardizácie v medicínskych laboratóriách.

Harmonizácia jednotiek v laboratórnej medicíne

J. Balla, 19.10.2016

sskb-logo
Kritériá analytickej kvality v SR – revízia
Posudzovanie úspešnosti medicínskeho laboratória v systéme EHK

J. Balla, 1.3.2007

sskb-logo
Kritériá analytickej kvality v SR – prvý návrh

Kolektív autorov, 1.10.2005

sskb-logo
SNOLAMED – Systematická nomenklatúra v laboratórnej medicíne

Ján Balla, 19.7.2000

sskb-logo