sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Dozorná rada SSKB

Dozorná rada Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) je kontrolným orgánom, ktorý má troch členov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Hlavnou úlohou dozornej rady je kontrola hospodárenia a činnosti členov a výboru SSKB. Dozorná rada tiež zodpovedá za kontrolu dodržiavania stanov a vnútorných predpisov Slovenskej lekárskej spoločnosti a SSKB.

Kontakty na členov Dozornej rady SSKB v aktuálnom funkčnom období nájdete nižšie. Zoznam členov dozornej rady v predchádzajúcich obdobiach aktuálne pripravujeme a bude k dispozícii na tejto stránke.

Ing. Beáta Hvozdovičová

Predsedníčka

Kontakty

AdLa s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov tel.: +421 51 7707 418; +421 918 824 945
hvozdovicova@adla.sk

MUDr. Mária Ostrožlíková

Členka

Kontakty

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Slovakia tel.: +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5263 5611
ostromairam@gmail.com

MUDr. Milan Rebek

Člen

Kontakty

Úsek klinickej biochémie OLM, Nemocnica Agel Zlaté Moravce, a.s., tel.: +421 37 690 5235
milan.rebek@nzm.agel.sk

Vitajte na stránkach SSKB-SLS.

Ak si prajete byť informovaný o novinkách a aktualitách zo sveta klinickej biochémie, môžete sa prihlásiť na odber newsletteru.