sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Dozorná rada SSKB

Dozorná rada Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) je kontrolným orgánom, ktorý má troch členov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Hlavnou úlohou dozornej rady je kontrola hospodárenia a činnosti členov a výboru SSKB. Dozorná rada tiež zodpovedá za kontrolu dodržiavania stanov a vnútorných predpisov Slovenskej lekárskej spoločnosti a SSKB.

Kontakty na členov Dozornej rady SSKB v aktuálnom funkčnom období nájdete nižšie. Zoznam členov dozornej rady v predchádzajúcich obdobiach aktuálne pripravujeme a bude k dispozícii na tejto stránke.

MUDr. Peter Sečník, Ph.D.

Predseda

Kontakty

SK-LAB, s.r.o., Júliusa Szabóa 2, 984 01 Lučenec tel.: +421 47 4333 210; +421 908 694 903
peter.secnikjr@sklab.sk

MUDr. Beáta Hvozdovičová

Člen

Kontakty

AdLa s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov tel.: +421 51 7707 418; +421 918 824 945
hvozdovicova@adla.sk

RNDr. František Štefanec

Člen

Kontakty

Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica tel.: +421 34 6510 593, +421 905 399 076
stefanec@zsstvorlistok.sk