sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Odporúčania iných odborných spoločností

Na tejto stránke sú zverejňované odporúčania národných a medzinárodných odborných spoločností zaoberajúce sa problematikou laboratórnych vyšetrení v odbornosti klinická biochémia.

Spoločné odporúčanie ESC/EAS pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií

Kolektív autorov, 08/2019