sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Vzdelávanie

Na týchto stránkach v budúcnosti nájdete infrormácie a relevantné odkazy týkajúce sa postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Klinická biochémia. Obsah pre Vás aktuálne pripravujeme.