sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Vzdelávanie

Na týchto stránkach nájdete infrormácie týkajúce sa pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Klinická biochémia. 

V časti Webináre a e-learning sú k dispozícii odkazy na online kurzy, webináre a vzdelávacie portály orientované na klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu.