sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výbor SSKB

Kontakty na členov Výboru SSKB v aktuálnom funkčnom období nájdete nižšie.

Okrem členov výboru na tomto mieste uvádzame aj kontaktné údaje Národného reprezentanta IFCC a EFLM pre Slovenskú republiku vzhľadom k jeho tesnej kooperácii s členmi Výboru SSKB.

Zoznam členov výboru v predchádzajúcich obdobiach aktuálne pripravujeme.

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ

Prezidentka

Kontakty

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov. Tel.: +421 915 070 012
hedviga.pivovarnikova12@gmail.com

Doc. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc., mim. prof.

Viceprezident

Kontakty

Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 01 Košice 1. Tel.: +421 55 2343 350; +421 905 543 426
raczo@central.medic.upjs.sk

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc.

Vedecký sekretár

Kontakty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 tel.: +421 2 5937 3293
e-mail: vladimir.heriban@health.gov.sk

Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH

Hospodár

Kontakty

K&L Diagnostics, s.r.o., Zámocká 14, 811 01 Bratislava 1 tel.: +421 917 945 049
jananetri@gmail.com

Ing. Ján BALLA

Národný reprezentant

Kontakty

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Slovakia tel.: +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5263 5611
jan.balla.sr@gmail.com

MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD.

Člen

Kontakty

Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice tel.: +421 908 678 499
eva.durovcova@upjs.sk

MUDr. Daniel MAGULA, CSc.

Člen

Kontakty

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra tel.: +421 37 6941 247; +421 908 767 056
magula.daniel@gmail.com

RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ

Člen

Kontakty

Klinická biochémia, s.r.o. ML Poprad, Banícka 803/28, 058 01 Poprad tel.: +421 52 7125 457; +421 905 485 887
kacaniova@klinickabiochemia.sk

RNDr. Katarína LEPEJOVÁ

Člen

Kontakty

Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice tel.: +421 904 568 808, +421 949 495 593
lepejova.katarina@gmail.com