sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výbor SSKB

Kontakty na členov Výboru SSKB v aktuálnom funkčnom období nájdete nižšie.

Okrem členov výboru na tomto mieste uvádzame aj kontaktné údaje Národného reprezentanta IFCC a EFLM pre Slovenskú republiku vzhľadom k jeho tesnej kooperácii s členmi Výboru SSKB.

Zoznam členov výboru v predchádzajúcich obdobiach aktuálne pripravujeme.

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ

Prezidentka

Kontakty

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421 915 070 012
hedviga.pivovarnikova12@gmail.com

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc.

Viceprezident

Kontakty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, tel.: +421 2 5937 3293
e-mail: vladimir.heriban@health.gov.sk

MUDr. Daniel MAGULA, CSc.

Vedecký sekretár

Kontakty

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, tel.: +421 37 6941 247; +421 908 767 056
magula.daniel@gmail.com

Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH

Hospodárka

Kontakty

K&L Diagnostics, s.r.o., Zámocká 14, 811 01 Bratislava 1, tel.: +421 917 945 049
jananetri@gmail.com

Ing. Ján BALLA

Národný reprezentant

Kontakty

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Slovakia tel.: +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5263 5611
jan.balla.sr@gmail.com

RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ

Členka

Kontakty

Klinická biochémia, s.r.o. ML Poprad, Banícka 803/28, 058 01 Poprad, tel.: +421 52 7125 457; +421 905 485 887
kacaniova@klinickabiochemia.sk

RNDr. Mgr. Marko KAPALLA, PhD.

Člen

Kontakty

FNsP F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. tel.: +421 907 830 584
marko.kapalla@gmail.com

MUDr. Peter SEČNÍK, Ph.D.

Člen

Kontakty

SK-LAB, s.r.o. - Klinické laboratórium, Júliusa Szabóa 2a, 984 01 Lučenec, tel.: +421 47 4333 210, +421 908 694 903
peter.secnikjr@sklab.sk

MUDr. Jana ŠALIGOVÁ

Členka

Kontakty

Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: 055/2352581
jana.saligova@dfnkosice.sk