sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Aktuálne odborné akcie SSKB

Plánované a aktuálne prebiehajúce odborné akcie s tematikou klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, prípadne ďalších klinikckých špecializácií. Archív odborných akcií nájdete tu.

Podujatia iných odborných spoločností

Odborné akcie Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Medzinárodnej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Českej spoločnosti klinickej biochémie

Viac informácií tu

Odborné akcie Nemeckej spoločnosti laboratórnej medicíny a klinickej biochémie

Viac informácií tu