sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Aktuálne odborné akcie SSKB

Plánované a aktuálne prebiehajúce odborné akcie s tematikou klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, prípadne ďalších klinikckých špecializácií. Archív odborných akcií nájdete tu.

XV. SSCB Congress 2024

Slovak version Under the auspices of European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Dear colleagues, dear professional partners, the executive board of Slovak Society of

Ďalšie informácie

XV. Kongres SSKB 2024

English version Pod záštitou European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.   Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení odborní partneri, výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie

Ďalšie informácie

Podujatia iných odborných spoločností

Odborné akcie Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Medzinárodnej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Českej spoločnosti klinickej biochémie

Viac informácií tu

Odborné akcie Nemeckej spoločnosti laboratórnej medicíny a klinickej biochémie

Viac informácií tu