sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Aktuálne odborné akcie SSKB

Plánované a aktuálne prebiehajúce odborné akcie s tematikou klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, prípadne ďalších klinikckých špecializácií. Archív odborných akcií nájdete tu.

Labkvalita 2023

Tradičné odborné podujatie venované kvalite procesov v klinických laboratóriách. Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať termín a miesto konania, odborný program a ďalšie informácie.  

Ďalšie informácie

Podujatia iných odborných spoločností

Odborné akcie Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Medzinárodnej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny 

Viac informácií tu

Odborné akcie Českej spoločnosti klinickej biochémie

Viac informácií tu

Odborné akcie Nemeckej spoločnosti laboratórnej medicíny a klinickej biochémie

Viac informácií tu