sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

 Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

SSKB je riadnym členom Európskej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM) a riadnym členom Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)