sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Správy o hospodárení a činnosti SSKB – SLS

V tejto časti sú pre členov SSKB k dispozícii výročné správy a správy o hospodárení spoločnosti. Zverejnené správy sú prerokované a schválené členmi Výboru SSKB s členmi Dozornej rady SSKB.

Jednotlivé správy je možné stiahnuť a zobraziť vo formáte PDF po kliknutí na príslušný rok.