sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Členstvo v SSKB

Členstvo v Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie má z hľadiska odborného rastu niekoľko výhod.

Okrem zvýhodnených podmienok účasti na pravidelných odborných podujatiach v rámci SR (Labkvalita, Kongres SSKB) je možné sa prostredníctvom SSKB stať kolektívnym členom Európskej Federácie pre klinickú chémiu  a laboratórnu medicínu (EFLM) a vzdelávacej platformy – Akadémie EFLM (EFLM Academy). Členovia Akadémie EFLM automaticky získavajú  bezplatný prístup k e-learningovému portálu a k viacerým kvalitným odborným zdrojom (napr. periodiká Clinical Chemistry a Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, protokoly a guidelines Clinical Laboratory Standards Institute).

Vzhľadom na to, že SSKB je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), automaticky sa uspešný uchádzač o členstvo v SSKB stáva aj členom SLS.

 

Postup pre podanie prihlášky za člena SSKB-SLS

Vyplnenú prihlášku (formulár nájdete nižšie) je potrebné odoslať klasickou poštou na adresu:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22, Bratislava

Ďalšie informácie sú k dispozícii na sekretariáte SLS – tel.: 00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019

e-mail: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk