sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Webináre, e-learning a ďalšie informačné zdroje

Nižšie nájdete odkazy na vzdelávacie portály, webináre odporúčania odborných autorít, prípadne iné relevantné informačné zdroje. 

Webináre

WEBINÁRE 2022

Webináre IFCC sú bezplatné Webináre EFLM sú dostupné len registrovaným účastníkom EFLM Academy Webináre firiem sú bezplatné Obrázky neslúžia na registráciu. K registračnému formuláru sa

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Webináre 2021

Webináre IFCC sú bezplatné (s výnimkou Virtuálnej konferencie IFCC) Webináre EFLM sú dostupné len registrovaným účastníkom EFLM Academy Webináre firiem sú bezplatné Obrázky neslúžia na

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Mini kurz COVID-19

Počas niekoľkých posledných dní vytvorili spolu prof. Nader Rifai a Prof. Giusepe Lippi krátku prednášku (Pearl) o COVID-19. Tu si ju môžete stiahnuť text prednášky

ĎALŠIE INFORMÁCIE

E-learningové portály

EFLM portál pre e-learning 

https://www.eflm-elearning.eu/site/

Komplexná vzdelávacia platforma obsahujúca výber interaktívnych webových zdrojov navrhnutých Európskou spoločnosťou klinickej chémie a laboratórnej medicíny orientovaných na dennú prax. Okrem aktuálnych live-webinárov (spravidla ocenených kreditmi) je k dispozícii archív predchádzajúcich kurzov a záznamy prednášok z kongresov a sympózií EFLM.

Samostatnou časťou porálu je unikátny projekt EFLM Syllabus Course vytvorený s cieľom harmonizovať postgraduálne vzdelávanie v klinickej chémii a laboratórnej medicíne v európskych krajinách. Pozostáva z viac ako 40 modulov a 300 prednášok rozdelených do 4 hlavných tém:

  • všeobecné znalosti, zručnosti a kompetencie

  • odborné znalosti v rôznych disciplínach

  • zručnosti pre výskum, vývoj 

  • schopnosti riadenia a manažmentu v klinickom laboratóriu

 
LABTEST ONLINE (cz)

https://www.labtestonline.cz/

Česká jazyková mutácia sprievodcu svetom laboratórnych vyšetrení. Obsahuje informácie vo forme vhodnom aj pre laickú verejnosť.

 
CEVA – creative education – vital application

https://www.ceva-edu.cz/

Poslaním projektu CEVA je šírenie kvalitných a nezávislých informácii najmä pre lekárov všetkých odborností, bioanalytikov, zdravotných laborantov,  všeobecné sestry a podpora aplikovaného výskumu v Českej a Slovenskej republike. Hlavným garantom kvality a nezávislosti je Lekárska fakulta Karlovej Univerzity v Plzni.

 
i-med

https://i-med.sk/

Internetový časopis Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov

 
EDUKAFARM

http://www.edukafarm.sk/e-learning

Základnou koncepciou spoločnosti Edukafarm je vzdelávanie odborníkov z oblasti medicíny a farmácie v rámci ich celoživotnej edukácie.