sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výsledky volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB

Voľby do Výboru a Dozornej rady SSKB sa konajú pravidelne v 4-ročnom intervale. Volebné právo majú všetci členovia SSKB.