sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Odborné akcie

Stránky prinášajú informácie o plánovaných odborných akciách organizovaných Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie a taktiež odbornými spoločnosťami susedných štátov. V archíve je prehľad o odborných akciách organizovaných SSKB za uplynulé obdobie.