sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XV. Kongres SSKB 2024

Pod záštitou European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a 

ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení odborní partneri,

výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB), organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník Kongresu SSKB, pravidelného odborného podujatia s medzinárodnou účasťou.  

 
MIESTO KONANIA: Hotel Chopok****  Demänovská Dolina, Nízke Tatry
TERMÍN KONANIA: 6.10. – 8.10.2024
 
HLAVNÉ TÉMY
  • Lipidológia

  • Výživa a biochémia

  • Biomarkery sepsy a zápalu

  • Klinická biochémia v pediatrii

  • Kazuistiky – interpretácia neobvyklých výsledkov

  • Klinická biochémia a onkológia

  • Decentralizovaná laboratórna diagnostika

  • Varia/Posterová sekcia (zelené laboratóriá, umelá inteligencia, nové trendy v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne, história odboru, a i….).

ODBORNÝ PROGRAM
POSTERY

Aktívna účasť  na podujatí bude umožnená aj formou posterov. Postery budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD obrazovkách. Termín zasielania názvu a autorov posterov budú upresnené.

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“ s príslušnou výškou kreditov CME (ARS CME).

PROGRAMOVÝ a ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Hedviga Pivovarníková

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.

MUDr. Daniel Magula, CSc.

RNDr. Mária Kačániová

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

MUDr. Peter Sečník, Ph.D.

MUDr. Jana Šaligová

RNDr. Mgr. Marko Kapalla, PhD.

Ing. Ján Balla

Mgr. & Mgr. Gabriela Krupčíková

krupcikova@sls.sk

mob.: +421 917 641 925

KONFERENČNÝ POPLATOK

V konferenčnom poplatku sú zahrnuté konferenčné materiály a občerstvenie počas prestávok odborného programu. Informácie ohľadom ubytovania, stravovania, dopravy, on-line registrácie a platieb budú postupne aktualizované.

 

Tešíme sa na vás v krásnom prostredí Nízkych Tatier 6. 10. – 8. 10. 2024.

MUDr. Hedviga Pivovarníková
Prezidentka SSKB

Výbor SSKB – SLS