sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Aktuálna publikácia – metodika stanovenia LDL cholesterolu

Porovnanie vplyvu troch metód na výpočet LDL cholesterolu na kategorizáciu rizika kardiovaskulárnych ochorení v troch odlišných populáciách pacientov Gaško R., Alberty R., Studenčan M., Albertyová D. Cardiology Letters, 2023:32 (6) Čítať