sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Laboratórna diagnostika – výzvy 21.storočia

14.11.2019

Hotel Dukla, Prešov

Odborný seminár o problematike laboratórnej medicíny a medziodborovej komunikácie.

Koordinátor podujatia: MUDr. Hedviga Pivovarníková