sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Zápisnice z rokovania výboru SSKB

V tejto časti sú pre členov SSKB k dispozícii zápisnice z rokovania výboru SSKB v predchádzajúcom období.