sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XII. Kongres Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie

29.5. – 31.5.2016

Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Národný kongres SSKB.