sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XIII. Kongres SSKB – SSLM s medzinárodnou účasťou

4.10. – 6.10. 2018

Hotel Magnólia, Piešťany

Spoločný kongres Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny.  

Záštitu nad podujatím prevzala Ministerky zdravotníctva Andrea Kalavská.