sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex správania, verzia 3 – 2022

Profesijná komisia EFLM, ktorej predsedá Prof. Evgenija Homšaková, pozýva všetkých členov národných spoločností, aby sa zúčastnili na záverečnej fáze vývoja navrhnutého dokumentu EFLM Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex správania, verzia 3 – 2022 . Finálny návrh je teraz sprístupnený na verejnú konzultáciu medzi členmi národnej spoločnosti EFLM. EFLM žiada, aby […]