sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex správania, verzia 3 – 2022

Profesijná komisia EFLM, ktorej predsedá Prof. Evgenija Homšaková, pozýva všetkých členov národných spoločností, aby sa zúčastnili na záverečnej fáze vývoja navrhnutého dokumentu EFLM Európsky register špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne: Kódex správania, verzia 3 – 2022 . Finálny návrh je teraz sprístupnený na verejnú konzultáciu medzi členmi národnej spoločnosti EFLM.

EFLM žiada, aby sme tento dokument zdieľali s členmi Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a v mene SSKB zaslali do kancelárie EFLM kolektívne stanovisko a pripomienky najneskôr do 12. septembra 2022. Svoje pripomienky, podnety a návrhy zasielajte na adresu hedviga.pivovarnikova@synlab.com alebo jan.balla.sr@gmail.com

Autori navrhovaného dokumentu ocenia aj príklady etických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v predanalytickej, analytickej a postanalytickej fáze aj v iných odboroch ako klinická chémia. Všetky pripomienky budú zohľadnené pri revízii dokumentu. Po verejnej konzultácii a revízii bude konečná verzia dokumentu zaslaná na hlasovanie všetkým úplným členom národnej spoločnosti EFLM. Veľmi by sme ocenili vašu láskavú spoluprácu v tejto veci.