sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Veľký úspech strategickej konferencie EFLM 2022

Správa Prof. Dr. Tomris OZBENOVEJ,
prezidentky EFLM a predsedníčky strategickej konferencie EFLM

V mene Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) a ako predsedníčky 3. strategickej konferencie EFLM je pre mňa veľkým potešením a cťou vydať svedectvo o tom, že 3. strategická EFLM Konferencia INTELIGENTNÉ A ZELENÉ LABORATÓRIÁ, v ktorej počas 25. – 27. mája 2022 úspešne rezonovali témy ako implementovať IVDR, moderné technológie a udržateľné postupy v laboratórnej medicíne, bola úspešná. Strategická konferencia sa mala pôvodne konať prezenčne, ale kvôli bezprecedentným výzvam krízy COVID 19, prebehla 3.strategická konferencia plne online s využitím najmodernejších technických riešení vrátane virtuálnych výstavných stánkov umožňujúcich chat a videokonferencie medzi účastníkmi a zástupcami stánku. Každý deň sa od 10:30 do 18:00 (SEČ) konali tri vedecké sympóziá vrátane dvoch virtuálnych návštev špičkových technológií. Na konferenciu sa zaregistrovalo viac ako 1000 účastníkov a vypočulo si 60 rečníkov a moderátorov jednotlivých sekcií. Všetky prezentácie, diskusie, nadväzovanie kontaktov a výstavky považovali účastníci za obohacujúce a hodnotné.

3. strategická konferencia EFLM bola jedinečnou príležitosťou pre všetky zainteresované strany spoznať, pochopiť, pýtať sa a podieľať sa na orientácii laboratórnej medicíny v Európe a vo svete. Program konferencie bol navrhnutý tak, aby bol interaktívny vo virtuálnych podmienkach s vyhradením dostatočného času na diskusie. Viac v duchu strategického myslenia: aké sú teraz problémy, na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti, kam by sme sa mali zamerať, ako by sme to mohli dosiahnuť a ako realizovať revolučné nápady, aby sme sa posunuli vpred. Príprava inšpiratívneho a fantastického vedeckého programu, výber horúcich a inovatívnych tém, výber a pozvanie nových erudovaných rečníkov z celého sveta mi zabralo takmer rok nepretržitého úsilia a času, ktorý som začala ako zvolená prezidentka EFLM v spolupráci s výborom pre vedecký program a predsedami vedeckých zasadnutí. Vedecký program pokrýval široké spektrum dôležitých tém, ako sú základné pojmy, pokročilá diagnostika a technológie používané v laboratórnej medicíne. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci a svetoví kľúčoví mienkotvorní lídri z oblasti laboratórnej medicíny, priemyslu in vitro diagnostiky (IVD), digitálneho zdravia, zdravotníckych pomôcok a zástupcovia z MedTech Europe, aby priniesli najnovšie inovácie v laboratórnej medicíne, v zdravotníctve, najnovšie diagnostické technológie a vedecký pokrok vo všetkých disciplínach súvisiacich s laboratórnou medicínou.

Viac o hodnotení 3. strategickej konferencie prezidentkou EFLM sa dočítate tu

Komentáre účastníkov konferencie

Skvelé prezentácie! Ďakujeme všetkým rečníkom!

• Gratulujeme k obsahu a prezentácii kongresu. Je jasné, že si vykonala obrovské penzum práce na zabezpečenie vynikajúcej konferencie zameranej na budúcnosť, na ktorej sa podieľali viacerí rečníci mimo komunity tradičnej laboratórnej medicíny. EFLM bude mať veľa možnosti ďalšieho rozvoja týchto tém.

Výborne pripravené, vďaka za príležitosť. Predpokladáme, že na základe tohto podujatia teraz vy a výkonná rada vytvoríte operačný program s prioritami na niekoľko nasledujúcich rokov.

Stretnutie, na ktorom bola každá téma dobre pokrytá a prezentovaná. Bola tam dobrá bilancia medzi akademickou sférou, priemyslom a klinickými aplikáciami laboratórnej medicíny pri zlepšovaní starostlivosti o pacienta.

Podľa mňa, a som si istý, že aj ostatní mi dajú za pravdu, táto konferencia bola jednou z najpôsobivejších v poslednom čase. Všetky prezentácie, ktoré som si vypočul, mali vysokú úroveň a bolo ľahké pochopiť, o čom sa hovorí.

Samotná konferencia mala veľmi málo chýb a problémov spojených s virtuálnou formou prezentácií. Takže gratulácia MZ (kancelária EFLM, poznámka prekladateľa) a technickému tímu.

Veľká vďaka za vaše vedenie a dobrú komunikáciu medzi rôznymi výbormi EFLM. Niet pochýb o tom, že dobrá a efektívna komunikácia je rozhodujúca pre úspech každej organizácie a vy ste na tom mohli stavať. Gratulujem.

Gratulujeme Tomris Ozbenovej a jej tímu k pôsobivej organizácii.

Konferenciu považujem za veľmi dobre zorganizovanú a virtuálne prostredie funguje veľmi hladko.

Chcel by som sa vám poďakovať za bezplatnú registráciu a prístup na konferenciu. To bolo veľmi informatívne!

Chcel by som sa vám poďakovať za vaše veľké úsilie a úspešný priebeh tretej strategickej konferencie našej federácie!

Ďakujeme za skvelé prezentácie.

Ďakujem, vynikajúce nápady.

Ďakujeme a blahoželáme k vynikajúcej konferencii!

Chcel by som poďakovať všetkým prednášajúcim za nádherné a veľmi zaujímavé prednášky a hlavne prezidentke EFLM Tomris Ozbenovej za možnosť bezplatnej účasti pre členov  EFLM Akadémie na tejto konferencii.