sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

GREEN LABS

Na stánku EFLM 3. strategickej konferencie Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny bola dnes, 25.5.2022, zverejnená prezentácia GREEN LABS ktorú si klikom na názov prezentácie môžete otvoriť a pozrieť.