sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Prieskum o stave kreatinínu, cystatínu C a glomerulárnej filtrácie

Milé kolegyne, vážení kolegovia.

V roku 2019 sa uskutočnil úspešný prieskum EFLM o stave kreatinínu, cystatínu C a meraní rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Viac ako 600 respondentov odpovedalo na dotazník. Výsledky boli veľmi zaujímavé, mnohí prešli z jednej rovnice na druhú, chceli zmeniť meranie kreatinínu, zaviesť cystatín C alebo začať merať iohexol. Došlo k niektorým zmenám ako napríklad odhad GFR podľa výpočtového vzťahu CKD-EPI „bez rasy“. Preto si Pracovná skupina EFLM: Chronické ochorenie obličiek myslí, že je vynikajúca príležitosť na aktualizáciu a vyhodnotenie vývoja týchto testov za obdobie posledných 3 rokov.

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka do 28. októbra 2022

Pracovná skupina EFLM vám vopred ďakuje za váš čas a príspevok k tejto práci.

Prof. Etienne Cavalier
Pracovná skupina EFLM pre chronické ochorenie obličiek