sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Správa zo XIV. kongresu SSKB s medzinárodnou účasťou

Na svojom zasadnutí 22.11.2022 sa Výbor SSKB vrátil ku XIV. Kongresu SSKB s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Demänovskej Doline. Po dvoch pandemických rokoch sa kongres zrodil na základe dobrej medzinárodnej spolupráce a naprieč celým spektrom odborníkov v laboratórnej komunite. Miesto, organizáciu a celkový výsledok kongresu hodnotili účastníci kongresu ako úspešný. Účastníci ocenili hlavne skladbu odborného programu a účasť zahraničných prednášateľov a reprezentantov Európskej a Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny na čele s prof. Tomris Ozbenovou, prezidentkou EFLM a IFCC. Podrobnú správu zo XIV. kongresu SSKB si môžete prečítať v poslednom tohtoročnom čísle dvojmesačníka EFLM EuroLabNews 6, 2022, ktoré venuje nášmu kongresu široký priestor (str. 25-29).