Príprava čísla 1/2023 časopisu Laboratórna Diagnostika

Vážení a milí kolegovia,  Slovenská spoločnosť klinickej biochémie vydáva prvé tohtoročné číslo recenzovaného odborného časopisu Laboratórna Diagnostika.   Ak máte záujem uverejniť príspevok, vypracujte ho prosím v súlade s pravidlami publikovania, ktoré nájdete tu. Nezabudnite prosím uviesť typ Vášho príspevku:   Pôvodné práce Prehľadové práce Kazuistiky Čítali ste? (prehľad aktuálnych odborných článkov a odporúčaní publikovaných v zahraničných časopisoch)  Predstavenie jednotlivých pracovísk KB a […]