sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Príprava čísla 1/2023 časopisu Laboratórna Diagnostika

Vážení a milí kolegovia, 

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie vydáva prvé tohtoročné číslo recenzovaného odborného časopisu Laboratórna Diagnostika.   Ak máte záujem uverejniť príspevok, vypracujte ho prosím v súlade s pravidlami publikovania, ktoré nájdete tu. Nezabudnite prosím uviesť typ Vášho príspevku:  

  • Pôvodné práce
  • Prehľadové práce
  • Kazuistiky
  • Čítali ste? (prehľad aktuálnych odborných článkov a odporúčaní publikovaných v zahraničných časopisoch) 
  • Predstavenie jednotlivých pracovísk KB a LM
  • História odboru KB a LM / Zo života SSKB
  • Osobnosti (profily ocenených členov SSKB, významných jubilantov, nekrológy)

Príspevky do čísla 1/2023, ročník XXVIII posielajte najneskôr do 15.03.2023 a príspevky do čísla 2/2023, ročník XXVIII posielajte najneskôr do 15.09.2023 na e-mail: beata.hubkova@upjs.sk

Ing. Beáta Hubková, PhD.