sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Európske usmernenie pre analýzu moču

Pracovná skupina EFLM Task and finish Group Urinalysis pod vedením Doc. Tima Kouriho z Univerzitnej nemocnice v Helsinkách aktualizovala Európske usmernenie pre analýzu moču. Dokument sa skladá so 6 capital:

1. kapitola: Medicínsky význam, potreby a požiadavky, predbežná analýza.
2. kapitola: Príprava pacienta, biologické faktory.
3. kapitola: Odber a skladovanie vzoriek.
4. kapitola: Hierarchia meracích postupov.
5. kapitola: Chemické vyšetrenie.
6. kapitola: Častice.
7. kapitola: Bakteriológia.

Každá kapitola obsahuje odporúčania alebo algoritmy vyšetrovacích postupov. Celý dokument si môžete stiahnuť TU

Vzhľadom na rozsah dokumentu (285 strán) prikladám prednášku doc. Tima Kouriho, ktorá stručným spôsobom sprístupňuje uvedenú publikáciu.

 Návrh odborného usmernenia je možné pripomienkovať do konca marca 2023. Pripomienky, podnety alebo komentáre pošlite na adresu prezidentky SSKB

Ján Balla