sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

ZELENÉ LABORATÓRIÁ

EFLM s hrdosťou oznamuje spustenie CERTIFIKÁCIE PRE ZELENÉ A UDRŽATEĽNÉ LABORATÓRIÁ, ktorá je zameraná na implementáciu udržateľných postupov v medicínskych laboratóriách.
V súlade s Európskou Zelenou dohodou (Green Deal) zriadila v novembri 2021 Výkonná rada EFLM pracovnú skupinu. Zelené a udržateľné laboratóriá“ (EFLM WG GSL). Jej ambíciou je stať sa lídrom pri implementácii trvalo udržateľných postupov v klinických a medicínskych laboratóriách v Európe. Cieľom tejto iniciatívy je transformovať v Európe 15 000 klinických laboratórií v 49 členských spoločnostiach EFLM na bezpečné a udržateľné priestory a implementáciou efektívnych každodenných činností znížiť ich škodlivý vplyv na životné prostredie a podniknutím krokov na minimalizáciu spotreby energií a vody, znížením odpadov a nebezpečných chemikálií bez toho, aby bola ohrozená kvalita zdravotnej starostlivosti.
Túto možnosť má každé verejné alebo súkromné laboratórium v odboroch: Klinická chémia, Hematológia, Mikrobiológia, Transfúzna služba, Imunológia, Patológia a Cytológia. Záujemcovia o prihlášku na Slovensku môžu osloviť kontaktnú osobu v SR, ktorou je MUDr. Hedviga Pivovarniková, ktorá je EFLM certifikovaným expertom GSL a bude kompetentná za kontakt všetkých laboratórií o GSL certifikáciu. Žiadosť pozostáva z kontrolného zoznamu na vyplnenie, ktorý pozostáva zo 4 hlavných častí: Chemikálie, Energia, Odpady a Voda. Pre ďalšie podrobnosti kliknite na Green Labs a tiež na Certification pozrite si Kontrolné otázky.

Viac informácií nájdete v brožúre EFLM CERTIFICATION FOR GREEN AND SUSTAINALBLE LABORATORIES