sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výročná správa IFCC

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) zverejnila tento týždeň Výročnú správu za rok 2022. V tomto dokumente sú publikované správy od predstaviteľov IFCC o kľúčových projektoch pokrývajúcich širokú škálu klinických, vedeckých, vzdelávacích a komunikačných tém. Zahrnuté sú aj správy národných alebo oblastných spoločností a regionálnych federácií. Národné spoločnosti predložili svoje správy vo […]

GRANT IFCC

Pracovná skupina IFCC pre Štúdium účinnosti výstupov laboratórnej medicíny (TF-OSLM) hľadá výskumné návrhy na štúdie hodnotiace vplyv laboratórneho testovania na výsledky zdravotnej starostlivosti. Štúdie by sa mali snažiť zhodnotiť klinickú účinnosť a vplyv nových a/alebo bežne dostupných medicínskych laboratórnych testov a/alebo laboratórnych informácií na výsledky starostlivosti o pacienta v klinickej praxi. Návrhy retrospektívnych a/alebo prospektívnych štúdií, ktorých cieľom […]

ZELENÉ LABORATÓRIÁ

EFLM s hrdosťou oznamuje spustenie CERTIFIKÁCIE PRE ZELENÉ A UDRŽATEĽNÉ LABORATÓRIÁ, ktorá je zameraná na implementáciu udržateľných postupov v medicínskych laboratóriách. V súlade s Európskou Zelenou dohodou (Green Deal) zriadila v novembri 2021 Výkonná rada EFLM pracovnú skupinu. Zelené a udržateľné laboratóriá“ (EFLM WG GSL). Jej ambíciou je stať sa lídrom pri implementácii trvalo udržateľných postupov v […]