sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

LABKVALITA 2023

English version Pod záštitou European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Vážení odborní partneri, vážené kolegyne, vážení kolegovia,  novozvolený výbor SSKB si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník pravidelnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LABKVALITA 2023.    MIESTO KONANIA: Hotel Horizont Resort**** Stará Lesná, Vysoké Tatry TERMÍN KONANIA: 8.10. – 10.10.2023 HLAVNÉ TÉMY Etika, […]

EuroMedLab 2025

Výkonná rada IFCC a Výkonná rada EFLM rozhodli, že miestom konania „IFCC EFLM EuroMedLab 2025“ bude Brusel, Belgicko. IFCC a EFLM dostali štyri ponuky od európskych členských spoločností na usporiadanie tohto kongresu. V súlade s publikovanými „Smernicami a pravidlami pre organizovanie kongresov klinickej chémie a laboratórnej medicíny IFCC – EFLM EuroMedLab“ boli ponuky posudzované Výborom […]