sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

EuroMedLab 2025

V severnom predmestí Bruselu stojí od roku 1958 unikátny monument s názvom Atómium. Tento ohromný 102 metrov vysoký kolos z oceli a hliníka navrhol inžinier André Waterkeyn  pri príležitosti svetovej výstavy Expo, ktorá sa tu vtedy konala. Atómium symbolizuje 165 miliárd krát zväčšenú molekulu železa a dá sa povedať, že sa jedná o symbol tzv. atómového veku.

Výkonná rada IFCC a Výkonná rada EFLM rozhodli, že miestom konania „IFCC EFLM EuroMedLab 2025“ bude Brusel, Belgicko. IFCC a EFLM dostali štyri ponuky od európskych členských spoločností na usporiadanie tohto kongresu. V súlade s publikovanými „Smernicami a pravidlami pre organizovanie kongresov klinickej chémie a laboratórnej medicíny IFCC – EFLM EuroMedLab“ boli ponuky posudzované Výborom pre kongresy a konferencie IFCC (C-CC) a Výborom pre školenia a vzdelávanie EFLM (C-ET) a vyhodnotené bodovacím systémom. Najvyššie skóre získal Brusel, ktorý dostal spoločné odporúčanie C-CC a C-ET. Výkonné rady IFCC a EFLM toto odporúčanie schválili. IFCC EB, EFLM EB, IFCC C-CC a EFLM C-ET oceňujú ponuky všetkých štyroch národných spoločností a vyjadrujú svoje úprimné poďakovanie za ich vysoký štandard. Blahoželáme Kráľovskej belgickej spoločnosti laboratórnej medicíny (RBSLM) k ich úspešnému výsledku!