sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Laboratóriá zachraňujú životy

Globálny týždeň medicínskych laboratórií 

Global Medlab Week

22.-28.4.2024

www.globalmedlabweek.org

je každoročná oslava, ktorú organizuje Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) na počesť medicínskych laboratórnych profesionálov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu vo verejnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o pacientov. Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) je popredným svetovým lídrom v oblasti klinickej chémie a laboratórnej medicíny a jej poslaním je podporovať excelentnosť v laboratórnej medicíne pre lepšiu zdravotnú starostlivosť na celom svete.

  Cieľom tejto oslavy je uctiť a oceniť významnú úlohu medicínskych laboratórnych profesionálov v diagnosticko-terapeutickom procese. Globálny týždeň medicínskych laboratórií tiež ponúka jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia o kľúčovej úlohe medicínskeho laboratória v optimálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Úlohou tohto podujatia je propagovanie rastúceho významu laboratórnej medicíny ako neoddeliteľnej  súčasti diagnostického procesu a zdôrazňuje jej ústrednú úlohu v zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou osláv GLOBAL MEDLAB WEEK 2024 je “Laboratóriá zachraňujú životy”.

Odborníci z celého sveta sú vyzvaní, aby sa podelili o svoje poznatky prostredníctvom video príspevkov, aby bol ocenený prínos a odhodlanie medicínskych laboratórnych odborníkov.

   Poďakovanie patrí medicínskym laboratóriám, ktoré poskytujú nepretržite neoceniteľné odborné služby, rady a konzultácie všetkým lekárom a ich pacientom.

 

Hedviga Pivovarníková