sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Nová webová stránka IFCC eAcademy

Aprílové číslo IFCC enews prinieslo informáciu o spustení novej webovej stránky IFCC eAcademy, ktorá ponúka pestrú škálu vzdelávacích zdrojov voľne dostupných pre laboratórnych odborníkov na celom svete. Tento nový vzdelávací nástroj riadi Komisia IFCC pre internetovú a digitálnu komunikáciu (C-IDC) a finančne ho podporujú Siemens Healthineers a Bostonská detská nemocnica. Pre nepretržitý profesionálny rozvoj členov národných spoločností vyvinuli medzinárodní odborníci IFCC webináre eAcademy s rôznou problematikou. Témy sú učené nielen na štúdium v rámci prípravy na akademickú a odbornú kvalifikáciu, ale aj na celoživotné osobné vzdelávanie. Ako súčasť projektu IFCC eAcademy bola Komisiou pre dištančné vzdelávanie vyvinutá prvá verzia učebných osnov IFCC Kurikula, ktoré si môžete stiahnuť tu. Prvá fáza učebných osnov sa zaoberá koncepciami súvisiacimi s organizáciou a riadením laboratórií a témami o krvi (klinická chémia a imunológia). Budúce doplnenia učebných osnov rozšíria záber na ďalšie odbory v rámci laboratórnej medicíny.

IFCC eAcademy s množstvom viac ako 70 webinárov a 200 prezentácií, ktoré koordinujú vynikajúci prednášajúci naprieč širokým spektrom vedeckých a odborných tém, poskytuje obohacujúcu vzdelávaciu skúsenosť pre všetkých laboratórnych pracovníkov. Účastníci majú možnosť prehĺbiť svoje vedomosti prostredníctvom webinárov a po ich absolvovaní získať exkluzívne certifikáty o účasti.

K EFLM Akadémii tak pribudla pre všetkých kolegov našej odbornej spoločnosti ďalšia vynikajúca platforma eAcademy na neustále osobné vzdelávanie a profesionálny rozvoj. Využite všetky jej vzdelávacie príležitosti.

Navštívte eAcademy: https://eacademy.ifcc.org/

Zaregistrujte sa do eAcademy https://eacademy.ifcc.org/registration/

Ján Balla
Národný reprezentant SSKB