sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Odporúčanie EFLM pre analýzu moču

K dispozícii je nové komplexné odporúčanie EFLM pre analýzu moču:

The EFLM European Urinalysis Guideline 2023

Kouri T, Hofmann W, Falbo R, Oyaert M, Schubert S, Gertsen J, Merens A, Pestel-Caron M, on behalf of the Task and Finish Group for Urinalysis (TFG-U), European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)

https://doi.org/10.1515/cclm-2024-0070