sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 1/2023

Alternatívny link na platformu Zenodo, kde sú k dispozícii  jednotlivé príspevky s vygenerovanými DOI: https://zenodo.org/communities/labdiagn/