sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 2/2022

Špeciálne kongresové číslo obsahujúce články in extenso a abstrakty prednášok a posterov prezentovaných na XIV. Kongrese SSKB.