sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Laboratórna diagnostika a výzvy 21.storočia

31.5.2018

Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP, Košice

Odborný seminár venovaný problematike laboratórnej medicíny a medziodborovej komunikácie.

Koordinátor podujatia: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.