sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Rozlúčkový list prezidentky EFLM

V roku 2024 dochádza k personálnej výmene na poste prezidenta Európskej federácie pre laboratórnu medicínu (EFLM). Prezidentku prof. Tomris Ozben strieda nový prezident prof. Mario Plebani. Rozlúčkový list pani prezidentky prof. Ozben nájdete tu.