sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS
Zápisnice z rokovania výboru SSKB

V tejto časti sú pre členov SSKB k dispozícii zápisnice z rokovania výboru SSKB v roku 2024.