sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

LABKVALITA 2023 (eng.)

Slovak version Under the auspices of European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Dear professional partners, dear colleagues, the newly elected executive board of SSCB would like to invite you to the 15th regular professional conference with international participation LABKVALITA 2023, which will take place on October 8th -10th, 2023, in the HORIZONT Resort**** […]

Nová publikácia – Endokrinológia pre všeobecných praktických lekárov

Autori: Stanislav Oravec, Pavel Blažíček. Raabe, 2022. ISBN: 9788081406621. Cieľom autorov bolo konsolidovať poznatky o diagnostike, diferenciálnej diagnostike, terapii a prognóze endokrinných ochorení. Ide o prakticky pohľad na pacienta s endokrinnou poruchou.  Každá kapitola zdôrazňuje najvýznamnejšie črty preberanej problematiky. Pri každom ochorení sa charakterizuje podstata a diskutuje o význame a interpretácii jednotlivých nálezov – čo, […]