sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Nová publikácia – Endokrinológia pre všeobecných praktických lekárov

Autori: Stanislav Oravec, Pavel Blažíček.

Raabe, 2022.

ISBN: 9788081406621.

Cieľom autorov bolo konsolidovať poznatky o diagnostike, diferenciálnej diagnostike, terapii a prognóze endokrinných ochorení. Ide o prakticky pohľad na pacienta s endokrinnou poruchou. 

Každá kapitola zdôrazňuje najvýznamnejšie črty preberanej problematiky. Pri každom ochorení sa charakterizuje podstata a diskutuje o význame a interpretácii jednotlivých nálezov – čo, ako a prečo sa vyšetruje – vrátane referenčných hodnôt.