sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Zaradenie nového výkonu do ZZV MZSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri zaraďovaní nových laboratórnych výkonov do Zoznam zdravotníckych výkonov (ZZV) MZSR. Aktuálny postup je nasledujúci: Je potrebné vyplniť registračný list výkonu. Postup a elektronický formulár je k dispozícii na https://www.vszp.sk/rlv/. Zároveň je potrebné vyplniť priloženú tabuľku od stĺpca C po stĺpec K vrátane (stiahnuť tabuľku). Vzor definície […]

Vyhlásenie volieb

Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) na svojom zasadnutí dňa 14.3.2023 vyhlásil dvojkolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSKB na ďalšie volebné obdobie od 20.5.2023 do 19.5.2027. Ďalšie informácie nájdete v oficiálnom dokumente.