sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XVI. Celostátní sjezd ČSKB

V dňoch 17.9.-19.9.2023 sa konal XVI. Celoštátny zjazd Českej spoločnosti klinickej biochémie v kongresovom centre ALDIS v Hradci Králové. Na pozvanie predsedníctva ČSKB som sa aj s viceprezidentom SSKB  Vladimírom Heribanom zúčastnila tejto odbornej akcie. Kongresové centrum ALDIS poskytlo dostatočné zázemie nielen pre odborné sekcie, ale aj pre výstavy, občerstvenie a možnosť diskutovať, nielen pri sekcii posterovej, ale […]

Zaradenie nového výkonu do ZZV MZSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri zaraďovaní nových laboratórnych výkonov do Zoznam zdravotníckych výkonov (ZZV) MZSR. Aktuálny postup je nasledujúci: Je potrebné vyplniť registračný list výkonu. Postup a elektronický formulár je k dispozícii na https://www.vszp.sk/rlv/. Zároveň je potrebné vyplniť priloženú tabuľku od stĺpca C po stĺpec K vrátane (stiahnuť tabuľku). Vzor definície […]