sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výzva VSSKB – Cena prof. Ivana Pecháňa

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, naša odborná spoločnosť už tradične počas Kongresu SSKB udeľuje vybranému odborníkovi z odboru Cenu profesora Ivana Pecháňa za celoživotný alebo dlhodobý významný odborný prínos pre klinickú biochémiu, výrazný príspevok k rozvoju vedného odboru, špičkový vedecký, pedagogický alebo publikačný počin vo forme knihy alebo publikácie prípadne za iný hodnotný pracovný úspech osobnosti […]

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 14.11.2023 v ranných hodinách nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, vzácny človek a odborník ing. Rastislav Valko. Po celý život pracoval na Oddelení klinickej biochémie v Skalici a bol dlhé roky členom Výboru SSKB. Venujme mu tichú spomienku.   Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Skalici, dňa  20.11.2023 o 14:00 hod.

XVI. Celostátní sjezd ČSKB

V dňoch 17.9.-19.9.2023 sa konal XVI. Celoštátny zjazd Českej spoločnosti klinickej biochémie v kongresovom centre ALDIS v Hradci Králové. Na pozvanie predsedníctva ČSKB som sa aj s viceprezidentom SSKB  Vladimírom Heribanom zúčastnila tejto odbornej akcie. Kongresové centrum ALDIS poskytlo dostatočné zázemie nielen pre odborné sekcie, ale aj pre výstavy, občerstvenie a možnosť diskutovať, nielen pri sekcii posterovej, ale […]