sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Svetový deň akreditácie

Svetový deň akreditácie 9. júna 2024 si pripomíname Svetový deň akreditácie (WAD – World Accreditation Day), globálnu iniciatívu založenú IAF (International Accreditation Forum) a ILAC (International organisation for accreditation bodies) s cieľom zdôrazniť hodnotu akreditácie.  Tohtoročná téma Akreditácia: Posilnenie zajtrajška a formovanie budúcnosti skúma vplyv akreditácie, keďže digitalizácia, nové technológie a obavy o udržateľnosť naďalej menia náš […]

Výzva VSSKB – Cena prof. Ivana Pecháňa

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, naša odborná spoločnosť už tradične počas Kongresu SSKB udeľuje vybranému odborníkovi z odboru Cenu profesora Ivana Pecháňa za celoživotný alebo dlhodobý významný odborný prínos pre klinickú biochémiu, výrazný príspevok k rozvoju vedného odboru, špičkový vedecký, pedagogický alebo publikačný počin vo forme knihy alebo publikácie prípadne za iný hodnotný pracovný úspech osobnosti […]

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 14.11.2023 v ranných hodinách nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, vzácny človek a odborník ing. Rastislav Valko. Po celý život pracoval na Oddelení klinickej biochémie v Skalici a bol dlhé roky členom Výboru SSKB. Venujme mu tichú spomienku.   Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Skalici, dňa  20.11.2023 o 14:00 hod.